Fundusze Unijne

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. realizuje projekt: Wsparcie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. w walce z pandemią COVID-19 poprzez finansowanie dodatków specjalnych dla personelu w związku ze szczególnymi warunkami pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii Covid-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu formą wsparcia jest dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących prace na rzecz placówki medycznej tj. Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Dodatek przyznawany jest w związku ze szczególnymi warunkami pracy-narażenie na zachorowanie COVID-19, ma charakter jednorazowy.

Dofinansowanie w kwocie 379 998,36zł z następujących źródeł:

-ze środków europejskich w kwocie 322 998,60zł

-ze środków dotacji celowej w kwocie 56 999,76zł

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku