Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Koordynator Oddziału: lek. med. Marek Irla - specjalista ortopeda – traumatolog

Pielęgniarka Koordynująca: Marcelina Jakubowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Telefony kontaktowe:

Koordynator oddziału 94 37 26 840
Gabinet lekarski 94 37 26 841
Pielęgniarka koordynująca 94 37 26 845
Sekretariat medyczny  94 37 26 843

Kadra lekarska:

lek. med. Jacek Nagadowski specjalista ortopeda – traumatolog

lek. med. Sebastian Stucki specjalista ortopeda– traumatolog

lek. med. Robert Łukasiewicz specjalista ortopeda-traumatolog

Rezydenci:

lek. med. Mateusz Myślicki

Kadra pielęgniarska:

Ewa Galach- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Elżbieta Kujawska- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Magdalena Głusiec- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Jarosław Lisaj- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Anna Kowalska

Aniela Redzko

Bożena Ilukowicz

Małgorzata Dragun

Hanna Zborowska

Renata Husak

Cezary Słota

Michał Brzeziński

Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

Pielęgniarka koordynująca - Sylwia Kukieła specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Aneta Naja - Ostromirska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego

Urszula Marciniewska - pielęgniarka operacyjna

Barbara Andrejaszko – personel sprzątający

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela lekarz dyżurny od 14.30 do 18.00
 2. Kwalifikacje do zabiegów operacyjnych odbywają się w środy od 12.00 do 13.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie oddziału (tel. 943726843)

RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG W RAMACH ODDZIAŁU

ORTOPEDIA

 • endoprotezoplastyki stawów biodrowych
 • endoprotezoplastyki stawów kolanowych
 • endoprotezoplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych
 • zabiegi korekcyjne i naprawcze kości długich
 • zabiegi korekcyjne i naprawcze w obrębie ręki i stopy
 • neurolizy nerwów obwodowych
 • artrodezy, tenodezy, artroplastyki
 • zabiegi naprawcze we wrodzonych i nabytych deformacjach narządu ruchu

 CHIRURGIA URAZOWA

zaopatrywanie:

 • złamań kości długich (pełne spektrum zespoleń śródszpikowych,
  płyty ze stabilizacją kątową, stabilizatory zewnętrzne itp.)
 • złamań śródstawowych
 • złamań patologicznych kości długich
 • uszkodzeń tkanek miękkich
 • uszkodzeń nerwów obwodowych
 • powikłań pourazowych w narządzie ruchu

Do dyspozycji pacjentów jest również Zespół Fizjoterapeutów wspierający pacjentów w powrocie do zdrowia i sprawności fizycznej.
Kierownik Zespołu – mgr Małgorzata Bała , Zastępca – mgr Magdalena Szymbor
Fizjoterapeuci: Żaneta Pilarczyk, Karol Gogoliński

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku