Forma prawna i organy spółki

Szpital w Szczecinku jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000307313,  REGON 320524190,  NIP 6731857008.
Kapitał zakładowy wynosi 22 949 000 zł.

Udziałowcem spółki jest :

Powiat Szczecinek posiadający udziały w łącznej kwocie 22 449 000,00 zł

Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki: Zarząd
Sposób reprezentacji spółki: Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza :

1) Ewa Mikłasz
2) Paweł Mikołajewski
3) Jan Kazimierz Adamczyk

Prezes Zarządu: Anetta Bibik-Mularczyk

Dyrektor ds. medycznych:

Dyrektor Administracyjno-Finansowy: Joanna Kosmala

Główna Księgowa: Justyna Popis

Naczelna Pielęgniarka: Sylwia Kukieła

Specjalista ds. Epidemiologii/ Rzecznik Praw Pacjenta: Grażyna Wiśniewska

Sekretariat Zarządu: Zuzanna Lis

sekretariat tel. 94 37 267 11 /fax 94 37 267 09

sekretariat@szpital.szczecinek.pl

Uprzejmie informujemy, że Dyrektor ds. medycznych przyjmuje interesantów w sprawach skarg i zażaleń w siedzibie Szpitala w Szczecinku w każdy piątek w godzinach od 12.00 do 13.00 po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Informacje udzielane są w sekretariacie Szpitala w Szczecinku, lub telefonicznie pod numerem 94 37 26 711.

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku