SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Koordynator SOR: lek. med. Żaneta Kołodziej

Pielęgniarka koordynująca SOR: Magdalena Zielińska

Telefony kontaktowe:

obszar rejestracji, segregacji medycznej i przyjęć 94 37 26 805
obszar obserwacji 94 37 26 804

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Szpitala w Szczecinku został uruchomiony w 2011 roku. Jest to komórka Szpitala, która ma za zadanie udzielania świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności:

- w razie wypadku komunikacyjnego,
- utraty przytomności,
- zaburzeń świadomości,
- drgawek,
- nagłego, ostrego bólu w klatce piersiowej,
- zaburzeń rytmu serca,
- ostrych i nasilonych reakcji uczuleniowych,
- zatrucia lekami, środkami chemicznymi lub gazami,
- porażenia prądem,
- rozległych ran będących efektem urazu,

Ze świadczeń SOR nie należy korzystać w celu uzyskania recepty na stosowane przewlekle leki, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie, zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług w SOR oraz w trosce o ich czas informujemy, że osoby niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, powinny zgłaszać się do poradni lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a poza godzinami pracy POZ do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  przy ulicy Kilińskiego 7 I piętro (PODIMED).

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku