Posługa duszpasterska

Opieka duszpasterska

KOŚCIÓŁ RZYMSKO KATOLICKI - KAPLICA SZPITALNA pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W szpitalu na poziomie 0 /obok pracowni USG i RTG/  znajduje się kaplica, która jest otwarta codziennie i dostępna do modlitwy w godz. 6.00 – 21.00. Posługę duszpasterską pełni kapelan szpitala ks. Dawid Andryszczak. Ksiądz kapelan jest dostępny pod telefonem całą dobę, na prośbę rodziny przychodzi z posługą do chorego.

Stały dyżur telefoniczny (całodobowo) tel. 664 968 990

Pacjenci wyznania katolickiego mogą przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć sakramenty: Chorych i Eucharystii, w każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 lub zawsze na wezwanie.  

Msze św. w niedziele i święta nakazane odbywają się w kaplicy o godz. 12.30

Istnieje możliwość udostępnienia kaplicy na potrzeby Mszy św. oraz spotkań modlitewnych innych wyznań chrześcijańskich (mniejszości  wyznaniowych) jeśli pacjent zgłosi taką potrzebę, a Dyrekcja Szpitala po uprzedniej konsultacji z kapelanem, wyrazi zgodę.

Pacjent może także w każdej chwili wezwać duchownego swojego wyznania: robi to osobiście, z pomocą najbliższych lub może poprosić o pomoc personel pielęgniarski. Pacjenci lub ich  rodziny mogą podawać personelowi posiadane przez siebie numery telefonów w celu skontaktowania się z duchownym jego wyznania lub skorzystać z wykazu danych  kontaktowych do porozumiewania się z duchownymi innych wyznań niż katolickie.

Numery telefonów do kościołów innych wyznań niż katolicki :

Parafia  Greckokatolicka ul. Karlińska 3 – Prałat Arkadiusz Trochanowski, nr tel. 603 365 050

Zbór Kościoła Chrześcijan Babtystów ul. Kościuszki 64a,nr tel. 667 102 825

Ewangeliczny Związek Braterski – Kościół Ewangelicki ul. Mickiewicza 18 nr tel. 94 3743907

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „BETEL” ul. Słoneczna 9, nr tel. 602 467 194


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku