LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Pobieranie wymazu z górnych dróg oddechowych: wymaz z gardła, migdałków, jamy ustnej, nosogardła, nosa, ucha.

  1. Próbki materiału w postaci wymazów pobiera się jałową wymazówką, którą następnie umieszcza się w podłożu transportowym.

    1. Wymaz z gardła pobiera się na czczo po wypłukaniu gardła przegotowaną wodą, z miejsc zmienionych chorobowo, z tylnej ściany gardła, przy  zapaleniu migdałków z migdałków.

    2. Wymaz z nosogardła pobiera lekarz przy użyciu lusterka.

    3. Wymaz z nosa na nosicielstwo gronkowca złocistego pobiera się z przedsionka nosa jałową wymazówką.

  2. Probówkę z podłożem transportowym po umieszczeniu wymazówki szczelnie zamknąć korkiem/nakrętką, opisać imieniem, nazwiskiem, datą pobrania próbki i kolejnym numerem (o ile jest więcej niż jedna) oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. umieścić w woreczku foliowym. Do czasu transportu przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od produktów żywnościowych, z uniemożliwionym dostępem przez osoby niepowołane, w temperaturze pokojowej 22° C +/-6° C, nie dłużej niż około 48 h. Pobraną próbkę transportować do laboratorium w temperaturze otoczenia w ciągu 3h.

Powrót

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku