LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Pobieranie moczu na posiew.

Mocz na posiew należy pobierać po uprzednim umyciu wodą i mydłem zewnętrznego ujścia cewki moczowej!!!! z tzw. strumienia środkowego moczu najlepiej z nocy.

1. Próbka moczu pobierana do pojemnika transportowego UROMEDIUM

a) Jeżeli próbkę moczu pobrano do jałowego pojemnika transportowego UROMEDIUM wówczas należy odkręcić łopatkę z podłożami, napełnić moczem pojemnik i łopatkę z podłożami zanurzyć w zebranym moczu a następnie mocz z pojemnika wylać!.

UWAGA: Podłoża na łopatce są jałowe należy postępować z łopatką tak, w czasie pobierania próbki moczu, aby nie dotykać palcami podłoży.

b) Pojemnik szczelnie zamknąć nakrętką z podłożami oraz opisać imieniem, nazwiskiem, datą pobrania próbki.

2. Próbka moczu pobrana do jałowego pojemnika

a) Mocz należy pobrać do jałowego pojemnika zakupionego w aptece lub otrzymanego w placówce służby zdrowia.

b) Po napełnieniu pojemnika moczem, pojemnik szczelnie zamknąć korkiem/nakrętką, opisać imieniem, nazwiskiem, datą pobrania próbki.

c) Mocz pobrany do jałowego pojemnika przechowywać do czasu transportu w temperaturze około 4°C -8°C, jednak nie dłużej niż 2 h od pobrania próbki .

3. Pobieranie moczu na posiew od chorego z założonym cewnikiem.

a) Jeżeli jest to możliwe pobrać próbkę moczu bezpośrednio po wymianie cewnika.

b) Odłączyć cewnik od worka, odkazić jego dystalny koniec odrzucić pierwszą porcję moczu, pobrać próbkę do jałowego pojemnika lub podłoża transportowego UROMEDIUM.

Po pobraniu pojemnik szczelnie zamknąć nakrętką, opisać imieniem, nazwiskiem, datą pobrania próbki i kolejnym numerem (o ile jest więcej niż jedna) oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. umieścić w woreczku foliowym. Do czasu transportu przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od produktów żywnościowych, z uniemożliwionym dostępem przez osoby niepowołane. Pobraną próbkę moczu transportować do laboratorium w pozycji pionowej w temperaturze otoczenia.

Powrót

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku