Zarząd spółki Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usług ratownika medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Termin składania ofert do dnia 27.03.2023 godz. 9:00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujacymi formularz ofertowy oraz określonymi przez Spółkę szczegółowymi warunkami umowy zawartymi w projekcie umowy można zapoznać się w Dziale Kadr Spółki od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00-15:00 lub otrzymać je pocztą elektroniczną po zgłoszeniu takiego żądania na adres mailowy konkursy@szpital.szczecinek.pl  Dodatkowe informacje pod numerem tel. 94 372 67 15.

Ogłoszenie o konkursie - do pobrania

Wyniki konkursu - do pobrania

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku