LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ

Materiał do badania należy dostarczyć do Laboratorium  ul. Ordona 22 (budynek SANEPID-u) wejscie od ulicy Jeziornej.

Lp. Nazwa badania Cena badania podstawowego *
1. Badanie parazytologiczne próbki kału: obecność jaj robaków pasożytniczych i cyst pierwotniaków 30,00 zł
2. Badanie wymazu w kierunku owsicy: obecność jaj owsików 20,00 zł
3. Badanie rzęs w kierunku nużycy: obecność Demodex sp. lub jaj Demodex sp. 30,00 zł
4. Posiew moczu hodowla ujemna/ badanie niediagnostyczne/Flora fizjologiczna 20,00 zł
5. Posiew moczu hodowla ujemna/ badanie niediagnostyczne/Flora fizjologiczna + podłoże Uromedium 23,00 zł
6. Bakteriologiczne badanie wymazów z rany, ropnia, przetoki, jamy brzusznej (warunki tlenowe) - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 35,00 zł
7. Bakteriologiczne badanie wymazów z rany, ropnia, przetoki, jamy brzusznej (warunki beztlenowe) - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 40,00 zł
8. Badanie mikrobiologiczne wymazu z gardła, nosa, worka spojówkowego, jamy ustnej - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 30,00 zł
9. Badanie wymazu z nosogardła, ucha 40,00 zł
10. Badanie mikrobiologiczne próbki materiału z dolnych dróg oddechowych: popłuczyny, plwocina - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 40,00 zł
11. Badanie mikrobiologiczne wymazu z pochwy, kanału szyjki macicy - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 45,00 zł
12. Badanie mikrobiologiczne próbki mleka, nasienia, skóry - hodowla ujemna /Flora fizjologiczna 30,00 zł
13. Badanie próbki biologicznej od ludzi w kierunku grzybów chorobotwórczych dla człowieka - hodowla ujemna 30,00 zł
14. Badanie wymazu z gardła, nosa w kierunku gronkowca metycylinoodpornego MRSA, MRSE - ghodowla ujemna 30,00 zł
15. Badanie wymazu z gardła, nosa w kierunku gronkowca metycylinoodpornego MRSA, MRSE - ghodowla dodatnia 40,00 zł
16. Badanie przesiewowe, wymaz z odbytu w kierunku pałeczek z mechanizmem oporności 30,00 zł
17. Badanie wymazu z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowca z grupy B - wynik ujemny 30,00 zł
18. Badanie wymazu z pochwy w kierunku nosicielstwa paciorkowca z grupy B - wynik dodatni
40,00 zł
19. Badanie wymazu z pochwy w kierunku czystości pochwy 30,00 zł
20. Badanie kału w kierunku Rota i Adenowirusów 30,00 zł
21. Antybiogram dla pałeczek Gram ujemnych 30,00 zł
22. Antybiogram dla pałeczek Gram dodatnich
30,00 zł
23 Mykogram (lekowrażliwość grzybów drożdzopodobnych) 30,00 zł
24. Identyfikacja bakterii beztlenowych 30,00 zł
25. Identyfikacja bakterii tlenowych 25,00 zł
26. Identyfikacja grzybów drożdżopodobnych 30,00 zł
27. Nastawienie pojedynczych MIC 30,00 zł

* W sytuacji hodowli dodatniej należy doliczyć do podstawowej ceny badania identyfikację oraz antybiogram w systemie Vitek w zależności od ilości wychodowanych drobnoustrojów

Podane ceny badań są cenami netto, usługi objęte są zwolnieniem z podatku VAT, natomiast w przypadku wykonywania :

1) badań do celów dowodowych,

2) rzeczoznawstwa,

3) diagnostyki i badań w zakresie medycyny sądowej,

4) obdukcji,

5) badań do celów rentowych,

6) badań w celu ubiegania się o polisę ubezpieczeniową,

7) badań w związku z zabiegiem kosmetycznym lub plastycznym niesłużącym poprawie zdrowia,

8) badań w związku z innymi świadczeniami nie służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

stawka podatku VAT wynosi 23%.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku